Meripartio

Meripartiointi on partiota parhaimmillaan. Nykyään se on myös yksi Turun Sinikotkien ehdottomasti tunnetuimmista ja näkyvimmistä toimintamuodoista.

Purjehdukset ja meripartiotoiminta tarjoavat haasteita ja elämyksiä kaikenikäisille ympäri vuoden. Talvikaudella harjoitellaan merimies- ja navigointitaitoja käytännössä ja jäiden sulettua niitä päästään harjoittelemaan käytännössä kesän purjehduksilla.

Meripartiossa toteutetaan partiokasvatusta; tavoitteena on kasvattaa vastuuntuntoisia merenkulkijoita, jotka liikkuvat vesillä turvallisesti ja kunnioittavat vesistöjen luontoa ja kanssaveneilijöitä.

Saaristomeripurjehduksella grillausta

Sudenpennut

Toimintaan sisältyy niin vesillä liikkumista kuin merikattojen tutkimista ja solmujen opetteluakin. Veneillä ei varsinaisesti saada vastuuta, vaan iltapurjehduksilla tutustutaan ja kokeillaan, mitä purjehtiminen tai veneily partiossa on. Tällä tutustumisella luodaan pohjaa tulevalle intensiivisemmälle oppimiselle. Sudenpentujen kanssa käydään läpi mm. pelastusliivien käyttö, solmut ja merimerkit.

Seikkailijat

Seikkailijat jatkavat sudenpentuna opittujen taitojen kehittämistä. Iltapurhehdusten lisäksi seikkailijat pääsevät myös viikonloppupurjehduksille osaksi miehistöä tutustumaan saaristoon ja purjehdukseen. Kesäisin järjestetään useamman päivän mittainen saaristomeripurjehdus, jossa purjehdustaidot karttuvat niin paljon, että purjehduksen lopulla veneeltä kotiutuu usein erinomainen miehistö.

Tarpojat

Tarpojat oppivat veneen peruskäsittelytaitojen lisäksi myös navigointia päällystön valvonnassa. Tarpojat pääsevät ilta- ja viikonloppupurjehdusten lisäksi myös pidemmille matkapurjehduksille.

Samoajat

Samoajat omaavat riittävät navigointi- ja veneenkäsittelytaidot oman vahdin johtamisen harjoitteluun ja nuorempien kouluttamiseen. Samoajaikäiset voivat osallistua niin ilta-, viikonloppu- kuin saaristomeripurjehduksille mutta myös ulkomaille suuntautuville matkapurjehduksille. Viime vuosina ulkomaanpurjehdukset ovat suuntautuneet Ruotsiin, Tanskaan ja Baltian maihin.

Vaeltajat

Vaeltajat toimivat veneen päällystössä ja vastaavat koulutuksesta sekä turvallisuudesta aluksella.

Tulevia purjehduksia

Ei tulevia tapahtumia

Lisätietoja


Meripartio-osaston johtaja
Oskari Hällfors

045 195 5410