Sisupartio

Partio on hyvä harrastus myös monelle erityistä tukea tarvitsevalle. Esimerkiksi vamman aiheuttamat rajoitteet tai erityisominaisuudet liikkumisessa, kyvyissä kuulla, nähdä tai muuten havainnoida ympäristöä sekä kyvyssä ymmärtää kirjallisia tai sanallisia ohjeita, eivät yleensä ole este partioharrastukselle. Toimintaa pyritään soveltamaan jokaiselle sopivaksi mahdollisuuksien mukaan.

Henkilöitä, jotka tarvitsevat erityistä tukea vamman, pitkäaikaissairauden tai muun ominaisuuden takia, kutsutaan partiossa sisupartiolaisiksi. Sisupartioryhmissä on enemmän ohjaajia kuin muissa ryhmissä. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren ei kuitenkaan aina välttämättä tarvitse osallistua juuri sisupartiotoimintaan, vaan lapsi voi olla osallisena myös tavallisissa partioryhmissä.

Sisujen tapahtumia

Ei tulevia tapahtumia