Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous

su 23.4.2017 klo. 12:00

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, mm. vuoden 2016 tilinpäätös ja vuosikertomus sekä vahvistetaan vuoden 2017 jäsenmaksu. Esityslista liitteenä.

Esityslistan kohdassa 7 hallitus esittää, että vuoden 2017 A- ja B-jäsenten jäsenmaksuksi päätetään 10 EUR.

Pukukoodina partioasu!

Esityslista:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. päätetään A- ja B-jäsenten jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
8. käsitellään muut mahdolliset asiat
9. kokouksen päättäminen

Kohderyhmä

Sudenpennut
X Seikkailijat
X Tarpojat
X Samoajat
X Vaeltajat
X Aikuiset

Paikka

Turun Sinikotkien kolo