Kesäleiri "Manilaid-06"

Kesäleiri "Manilaid-06" Kemiön Korsholmassa.

Valokuvat © Aleksi Alho ja Mikko Akkola