Pestaaminen Turun Sinikotkissa

Pestaaminen Turun Sinikotkissa

Pestaaminen on lippukunnan pestijohtajan vastuulla. Pestaamistoiminnan tärkein päämäärä on tukea jokaista lippukunnan jäsentä omassa pestissään. Tämä tapahtuu pestikeskustelujen avulla, joita on kolme eri tyyppistä:

  • Alkupestikeskustelu (perehdytys, aiempi osaaminen, koulutustarpeet ja pestisopimuksen laatiminen)
  • Välipestikeskustelu (vuosittainen, pestissä kehittyminen ja motivaatio)
  • Loppupestikeskustelu (loppupalaute nykyisestä pestistä ja kiinnostus seuraavaan pestiin)
Pestikeskusteluja ei saa suorittaa ennen kuin on käynyt perehdytyksen asiasta pestijohtajan kanssa. Pestikeskustelut suoritetaan seuraavilla perusperiaatteilla:
  • Lippukunnan johtokolmikko (lippukunnanjohtaja, ohjelmajohtaja ja pestijohtaja) pitävät kerran vuodessa palaverin, jossa he suorittavat keskenään pestikeskustelut.
  • Meripartio-osaston eli Sekstantin johtaja pitää pestikeskustelut aktiivisille kippareille ja muille osaston aktiivisille jäsenille, kuten venetyö- ja jollavastaavalle.
  • Ikäkausivastaavat pitävät oman ikäkautensa johtajille pestikeskustelut.
  • Hallituksen puheenjohtaja voi halutessaan pitää hallituksen jäsenille pestikeskustelut.
  • Pestijohtaja pitää muille pestin haltijoille pestikeskustelut.
 
Alkupestikeskustelussa tulee olla mukana pestijohtajan lisäksi sekä pestin nykyinen että tuleva henkilö. Pestijohtaja tulee pitää tietoisena käytävistä pestikeskusteluista ja hänet voi pyytää tarvittaessa mukaan keskustelemaan, mikäli ei esimerkiksi ensimmäisellä kerralla ymmärrä, mistä tässä on oikein kysymys. Pestikeskustelut dokumentoidaan sähköisesti alla olevien pestaustyökalujen avulla. Pestikeskustelut voidaan pitää kololla, saunassa, purjeveneessä, metsässä, videopuhelun välityksellä ja melkeinpä missä vain!
 

Pestaustyökalut

Pestiavain: 

https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/pesti-ja-pestaaminen/pestiavain/

Pestiavain antaa yleisen kuvan pestikeskustelujen kokonaisuudesta ja mihin niillä pyritään.

 

Kehittyminen pestissä-työkalu:

https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2018/05/Kehittyminen-pestissä_työkalu.pdf

On tärkeää tiedostaa pestatun johtamistaidot, osaaminen sekä motivaatio ennen pestisssä aloittamista. Kehittyminen pestissä-työkalu on pestatun tärkein työkalu pestiin liittyvissä keskusteluissa. Vastaavat kysymykset löytyvät pestilomakkeelta, johon on myös varattu enemmän tilaa kirjoitella vastauksia ja siinä keskitytään vain yhteen vaiheeseen kerralla. Kehittyminen pestissä-työkalua käytetään kaikissa pestikeskusteluissa. On tärkeää keskustella nykytilasta ja siitä, miten siihen on päästy. Puhutaan myös siitä, miten töitä jatketaan tästä eteenpäin ja mihin panostetaan erityisesti. Keskustelujen tarkoitus on antaa ohjausta sekä itse pestin hoitamiseen että itsensä kehittämiseen.

 

Pestilomakkeet:

https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/pesti-ja-pestaaminen/pestisopimus/

Linkin takaa löytyy pestikeskustelussa täytettävä lomake, joka lähetetään keskustelun jälkeen sähköpostilla pestijohtajalle arkistoitavaksi. Pestisopimus täytetään alkupestikeskustelun yhteydessä. Väli- ja loppukeskusteluille on omat lomakkeensa.

Pestijohtaja

Juho Hänti

etunimi.sukunimi@sinikotkat.fi

0505902380